Wykonanie żelbetowego kosza zasypowego na zboże, Browar w Braniewie

Inwestor:

Browar Namysłów Sp. z o.o.

Zakres prac:

Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącego zasypu ciśnieniowego, wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego, zabezpieczającego przed naporem wody gruntowej, przebudowa instalacji sanitarnych znajdujących się w obrębie wykopu, wykonanie żelbetowego kosza zasypowego przystosowanego do prowadzenia na nim ciężkiego ruchu kołowego, w technologii betonu wodoszczelnego, wykonanie robót brukarskich polegających na poszerzeniu istniejącej jezdni

Lokalizacja:

ul. Morska 4, 14-500 Braniewo

Projekt:

ART Budownictwo Sp. z o.o.